Normes de l’allotjament

Totes les persones que s’allotgin en els apartaments, durant la seva estada, estaran subjectes a aquest reglament intern. En cas contrari, l’establiment es reserva el dret d’admissió i permanència.

  • HIGIENE I SEGURETAT: És obligatori l’ús de mascareta en tots els espais comuns del edifici. El hoste ha de facilitar al personal que se li prengui la temperatura, si així se’l requereix. En cas de presentar símptomes del Covid-19, l’establiment es reserva el dret de no acceptar un client amb reserva.
  • ENTRADA : Les entrades es realitzen des de les 15h fins les 23h, essent l’horari d’atenció presencial a recepció fins a les 21h. L’establiment realitzarà una preautorizació i/o càrrec en una targeta de crèdit/dèbit vàlida en cas d’entrar fora de l’horari de recepció.
  • REGISTRE: Totes les persones allotjades s’hauran de registrar presencialment o telemàticament abans d’entrar a l’allotjament. Per aquesta finalitat, és necessari presentar un document d’identitat vàlid (DNI, NIE, carta d’identitat, passaport o carnet de conduir nacional).
  • ESTACIONAMENT: L’estacionament davant de l’hotel és d’ús exclusivament de càrrega/descàrrega amb un màxim de 10/15 min per vehicle. S’ha d’estacionar el vehicle sense obstaculitzar el pas i respectant els guals dels veïns.

La propietat no es fa responsable de qualsevol dany al vehicle, o denuncia comesa per una infracció del client, per part de les autoritats competents.

  • DESCANS: Demanem respecte al descans dels altres hostes, entre les 23:00 Hs a 8:00 Hs. Preguem silenci en les zones comunes i en els accessos als apartaments.
  • HORARI DE SORTIDA: . Les sortides podran ser com a màxim a les 12h, en el cas de no ser comunicat i acceptat per recepció prèviament. Fora d’aquest horari, l’hotel es reserva el dret a efectuar un càrrec extra segons la tarifa vigent.
  • DEVOLUCIÓ DE CLAUS: Es prega deixar les claus en un lloc visible, a sobre la taula del apartament. En cas de deixar les claus pel pany interior i no es pugui accedir a l’apartament, el client assumirà les despeses de substitució del bombí i/o els costos del serraller.

En cas d’accés per control intel·ligent (sense claus), l’establiment farà una preautorització de 100€ a la targeta facilitada com a garantía per l’ús del sistema

  • DANYS: Qualsevol dany causat pels hostes als objectes, béns mobles o l’immoble de propietat de l’allotjament, serà de la seva exclusiva responsabilitat, havent d’abonar la reparació dels mateixos. En cas d’haver danys es faran fotos en el check out i s’enviaran al client, de la mateixa forma que la factura de la reparació si correspon.
  • No es permet als clients tenir cap tipus d’animals a l’habitació, excepte aquells que auxiliïn discapacitats o amb consentiment previ de la propietat.
  • Queda estrictament prohibit fumar a les habitacions ni a les zones comunes. S’aplicarà una penalització per valor de 30 €. En cas de clients fumadors, aquest allotjament disposa d’apartaments amb balcons o terrasses on es permès fumar. Aquest canvi pot suposar un suplement addicional i està subjecte a disponibilitat.

Per reclamacions i / o suggeriments, adreceu-vos a la recepció i pregunteu per la persona responsable.